O projekcie

Tytuł projektu:

„Zaczarowany Świat Makatek”.

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie „Storczyk” - Michnówka Gmina Narewka.

Cele projektu:

Ochrona i popularyzacja makatek ludowych charakterystycznych dla miejscowości z terenu Gminy Narewka.

Działania:

  • dokumentacja fotograficzna makatek;
  • stworzenie strony internetowej www.makatka-narewkowska.eu
  • warsztaty wyszywania makatek;
  • wystawa makatek.

Finansowanie:

Projekt pt. „Zaczarowany świat makatek” został sfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja z budżetu województwa na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Script logo